پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده‌اي استان مازندران

:

اخبار: دوره آموزشی شناخت و کاربرد ژئو تکنیک و حفاری برگزارگردید.
دوره آموزشی شناخت و کاربرد ژئو تکنیک و حفاری برگزارگردید.

تاریخ انتشار: 1397/09/14

دوره آموزشی شناخت و کاربرد ژئو تکنیک و حفاری برگزارگردید.

 

دوره آموزشي شناخت و کاربرد ژئو تکنیک و حفاری با حضور روسا و كارشناسان فنی و نظارت، ایمنی و ترافیک ستاد و شهرستانهاي حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران با همت امور مهندسان مشاور و آموزش درمحل اداره كل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مازندران، در این دوره آموزشی مباحثی شامل : ضرورت انجام مطالعات ژئو تکنیک، هدف از انجام مطالعات ژئو تکنیک، فاکتورها مورد استفاده در تعیین طبقه بندی خاک، تعیین ظرفیت باربری و نشست،روشهای حفاری و تعابیر آنها با هم، معیارهای تعیین تعداد گمانه ها،پدیده های خاص ژئو تکنیک در استان مازندران (روانگرایی و روشهای مقابله با آن )مطرح شده است.

شایان ذکر است : دو دوره آموزشی با عناوین «تحلیل اوراق آزمایشگاهی»و «طرح اختلاط بتن و آسفالت» برگزار شد و مقررگردید تا پایان سال کلاسهای آموزشی «تحلیل نتایج فیزیکی سیمان و قیر»، «تحلیل ناهمواری جاده ها» و «تحلیل آزمایش جوش و میلگرد»برگزار گردد​


مشخصات:
نظرات: *