مدیریت ها و ادارات مستقر در مرزها و شهرستان ها
 
حوزه ی مدیریت
 
معاونت حمل و نقل
 
معاونت راهداری
 
معاونت فنی و نظارت
 
معاونت توسعه مدیریت و منابع
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مازندران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"