اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده‌اي استان مازندران : صدور موافقت اصولي براي احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها بازگشت به صفحه قبل
 

 صدور موافقت اصولي براي احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي و تيرپارك ها

 
فرآیند و مراحل انجام خدمت:

1. درخواست سرمايه گذار به اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مربوطه

2.  بازديد اعضاء‌كميته مكانيابي استاني از زمين پيشنهادي و تكميل فرمهاي مربوطه شامل فرم مشخصات زمين و كروكي هاي شماره 1 و 2 و در صورت تائيد كميته مكانيابي اخذ ساير استعلامات مربوطه از جمله تامين آب ، محيط زيست و ...

3.  ارسال به دبيرخانه جهت طرح در كميسيون صدور موافقت اصولي استان

4.  ابلاغ نظر كميسيون صدور موافقت اصولي استان به سرمايه گذار براي اقدامات بعدي

5. پس از صدور موافقت اصولي ، اقدام برابر مفاد موافقت اصولي توسط سرمايه گذار شامل : اخذ استعلامات از ساير مراجع و دستگاههاي ذيربط ، ارائه نقشه جانمايي و راههاي دسترسي جهت بررسي و تائيد ، معرفي مشاور يا مهندس ناظر

6.  شروع عمليات اجرايي برابر نقشه سايت پلان تائيد شده

7. اتمام عمليات اجرايي يا لغو موافقت اصولي در صورت عدم اقدام برابر موافقت اصولي

8.  صدور پروانه بهره برداري

9.   نظارت بر نحوه بهره برداري​

 لینک سایت :www.ttoir.org​

زمانبندی انجام خدمت: ​20 روز كاري  بعد از تكميل مدارك توسط متقاضي

روش ارائه خدمت : غیر حضوری

مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست متقاضي 

ن​وع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

آدرس محل خدمت: مراجعه به دستگاه های استانی
ساری- خیابان انقلاب - روبه روی استانداری - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران ​​​

 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مازندران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"