سیمای حمل و نقل استان

 
بخش كالا :
ميزان كالاي وارد شده به استان: 9830 هزار تن
ميزان كالاي خارج شده از استان:4691 هزار تن
جابه‌جايي درون استاني كالا: 4696 هزار تن
كرايه هر تن – كيلومتر طي شده از مبدا استان : 305 ريال
ميليون تن ـ كيلومتر طي شده از مبدا استان: 2778 ميليون تن
كالاهاي عمده صادر شده از استان: شن و ماسه – مركبات – سيمان – برنج و مرغ و خروس زنده
كالاهاي عمده وارد شده به استان: سيمان فله اي – ذرت – سيمان كيسه اي – گندم و انواع سنگهاي ساختماني
(براساس بارنامه هاي مصرفي)

بخش مسافر :
تعداد مسافر خارج شده از استان: 2521 هزار نفر
جابه‌جايي درون استاني: 1009 هزار نفر
ميليون نفرـ كيلومترطي شده ازمبدااستان:895 ميليون نفر
(براساس صورت وضعيت هاي مصرفي)


بخش شركتها :
تعداد شركت‌ها و موسسات فعال باري: 108
تعداد شركت‌ها و موسسات فعال مسافري :162
تعداد شركت‌هاي فعال باري بين‌المللي: 3
تعداد شركت‌هاي فعال مسافري بين‌المللي: 1

بخش پايانه ها ، مجتمع ها و غرف ها:
تعداد پايانه‌هاي فعال باري: 1
تعداد پايانه‌هاي فعال مسافري: 16 تعداد پايانه‌هاي فعال مرزي: - تعداد مجتمع‌هاي خدماتي ـ رفاهي و تيرپاركهاي فعال: 4
تعداد موافقت اصولي صادر شده جهت احداث : 16
پايانه هاي بار : 1
پايانه هاي مسافر : 16
تعداد غرف موجود در حال بهره برداري درپايانه هاي استان: 24


کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مازندران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"