اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده‌اي استان مازندران : ارائه موافقت اصولي احداث شهرك ها بازگشت به صفحه قبل
 

 ارائه ی موافقت اصولی احداث شهرک ها

 
 
 فرآیند و مراحل انجام خدمت:

1: درخواست سرمايه گذار به اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان مربوطه 

​2: بازديد اعضاء‌كميته مكانيابي استاني از زمين پيشنهادي و تكميل فرمهاي مربوطه شامل فرم مشخصات زمين و كروكي هاي شماره 1 و 2 و در صورت تائيد كميته مكانيابي اخذ ساير استعلامات مربوطه از جمله تامين آب ، محيط زيست و ...

3: ارسال به دبيرخانه جهت طرح در كميسيون صدور موافقت اصولي استان​ 

4: ابلاغ نظر كميسيون صدور موافقت اصولي استان به سرمايه گذار براي اقدامات بعدي​

5: پس از صدور موافقت اصولي ، اقدام برابر مفاد موافقت اصولي توسط سرمايه گذار شامل : اخذ استعلامات از ساير مراجع و دستگاههاي ذيربط ، ارائه نقشه جانمايي و راههاي دسترسي جهت بررسي و تائيد ، معرفي مشاور يا مهندس ناظر
 
6: شروع عمليات اجرايي برابر نقشه سايت پلان تائيد شده

7: اتمام عمليات اجرايي يا لغو موافقت اصولي در صورت عدم اقدام برابر موافقت اصولي

8: 
صدور پروانه بهره برداري

9: نظارت بر نحوه بهره برداري
 ​
 
 لینک سایت :www.ttoir.org​

زمانبندی انجام خدمت: 20 روز كاري  بعد از تكميل مدارك توسط متقاضي

روش ارائه خدمت : غیر  حضوری ,  حضوری

مدارک لازم برای انجام خدمت : درخواست متقاضي 

ن​وع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

آدرس محل خدمت: مراجعه به دستگاه های استانی
ساری- خیابان انقلاب - روبه روی استانداری - اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران 
​​

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مازندران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"