ویرایشگر محتوا

 

فرآیند و مراحل انجام خدمت:

1-   صدور كارت هوشمند

2-   تمديد كارت هوشمند

3-   تعويض كارت هوشمند

4-  ابطال كارت هوشمند

5-   المثني​

6-  كنترل رعايت بخشنامه هاي صادره در بخش حمل و نقل


لینک سایت : Smartcard.rmto.ir

زمانبندی انجام خدمت: يك ماه

روش ارائه خدمت : غیر حضوری

مدارک لازم برای انجام خدمت : گواهينامه آموزش دوره مربوطه مطابق با ضوابط سازمان، 2- دو قطه عكس 3*4 رنگي زمينه سفيد و تمام رخ ، 3- كارت سلامت و گواهي عدم سوء

پيشينه 4- گواهينامه تحصيلات حداقل سوم راهنمايي 5- ارائه گواهينامه يا معرفي نامه از سازمان تامين اجتماعي،6- گواهینامه معتبر رانندگی متناسب با نوع وسیله مورد استفاده، 7- 

شناسنامه و کارت ملی و تصاویر مربوطه، 8- اصل و تصویر گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم براي آقایان 9- اصل و تصویر فیش واریزي  10- ارائه معرفی نامه از انجمن و یا 

کانون استان مربوطه

ن​وع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

آدرس محل خدمت: آنلاین ​​​(سامانه جامع كارت هوشمند)


کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مازندران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"