ارائه وضعيت راه ها

 
    فرآیند و مراحل انجام خدمت:​

تمامی اطلاعات سیستم های حمل ونقل هوشمند از جمله وضعیت ترافیکی محورها - مسیر و مسافت بهینه - آخرين وضعیت جوی استانها - اطلاعیه های صادره کارگاه های جاده ای فعال - محدودیتهای ترافیکی - آمار و اطلاعات دستگاههای تردد شماری - تصاویر دوربین های نظارتی - نقشه برخط وضعيت ترافيك راه هاي كشور و نيز بر اساس اطلاعات استخراج شده، زمان سفر برخط از محورها.... از طریق وبگاه ، نرم افزار کاربردی تلفن همراه 141 ، به صورت تلفني و شماره پیامک 1000141 در اختیار کاربران جاده ای گذاشته می شود که خودشان سفرشان را مدیریت کنند.


  لینک سایت:www.141.ir​

زمانبندی انجام خدمت: ​شبانه روز

ن​وع خدمت: خدمت به شهروندان G2C , خدمت به دستگاه دولتی G2G , خدمت به کسب و کار G2B

آدرس محل خدمت: آنلاین 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مازندران میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"